Posted in WINFORM

Đề thi thử môn Winform

Đề bài nè: Practical Test

Bài chữa post sau nhá

 

 

Advertisements
Posted in WINFORM

Đóng gói ứng dụng bằng Visual Studio 2005

Phần 1:

1. Giới thiệu:

– Có một thời trước đây , đa số máy tính người dùng có một thời kỳ khủng hoảng trong việc cài đặt ứng dụng Windows . Ví dụ , khi bạn cài đặt 1 version mới của 1 ứng dụng nào đó hay 1 ứng dụng không liên quan gì tới 1 ứng dụng đã cài trong máy của bạn , quá trình cài đặt sẽ copy version của dlls vào thư mục hệ thống và thay đổi thiết lập trong registry . Quá trình cài đặt này có thể gây nguy hiểm ứng

Continue reading “Đóng gói ứng dụng bằng Visual Studio 2005”