Posted in RDBMS

Đề thi lý thuyết 2 môn RDBMS

1)
Toàn vẹn miền (Domain Integrity) trên một bảng có thể được thực hiện bởi bốn cơ chế
A) Sai
B) Đúng

2)
Bảo mật CSDL được thực hiện bởi DBA
A) Sai
B) Đúng (trang 7)

3)
Mô hình CSDL Flat – file gồm nhiều bảng
A) Đúng
B) Sai (Trang 10)

4)
Khóa ngoại là trường mà giá trị của nó trùng với khóa duy nhất (unique key), không trùng với khóa chính (primary key)
A) Đúng
B) Sai

5)
Để phân biệt từng bản ghi trong bảng, có thể sử dụng
A) Primary key
B) Foreign Key
C) Unique key

6)
Trong Sơ đồ thực thể quan hệ (ER-Diagram), hình elip dùng để thể hiện _________
A) Mối quan hệ giữa các thực thể
B) Thực thể trong CSDL
C) Thuộc tính của thực thể

nshuong ns: 7)
Đâu là cú pháp đúng cho hàm AVG (chọn 1)
A) AVG([ALL|DISTNICT] Biểu thức)
B) Tất cả lựa chọn ở trên
C) AVG(Biểu thức)
D) AVG([ALL]Biểu thức)
E) AVG([DISTNICT] Biểu thức)

8)
DML viết tắt bởi
A) Data Moulding Language
B) Data Manipulation Language
C) Data Modeling Language
D) Data Marketing Language

9)
Dữ liệu kiểu image, text và ntext được lưu trữ dưới dạng một chuỗi các byte.
A) Đúng
B) Sai

10)
Giả sử bạn có một bảng tên là A, trong bảng đó có trường tên là ‘xyz’ với kiểu dữ liệu là int. Giá trị của tất cả các trường trong một bản ghi của bảng đó phải là giá trị số nguyên
A) Đúng
B) Sai

11)
Trong câu truy vấn lấy dữ liệu từ hai bảng đã được join với nhau, kết quả trả về c
nshuong ns: 13)
Toàn vẹn thực thể còn được gọi là _________ (chọn 1)
A) Column Integrity (Toàn vẹn cột)
B) Row Integrity (Toàn vẹn dòng)
C) Table Integrity (Toàn vẹn bảng)
D) Database Integrity (Toàn vẹn CSDL)

14)
Chỉ ra một số thuận lợi khi sử dụng CSDL tập trung (chọn 2)
A) Dữ liệu có thể dùng chung cho nhiều người
B) Làm tăng dữ liệu dư thừa trong CSDL
C) Giảm thiểu dữ liệu không thống nhất trong CSDL
D) Không thể tích hợp được dữ liệu
E) Không cần bảo mật đối với CSDL tập trung

15)
Nhiều ràng buộc UNIQUE có thể được đặt trên một bảng
A) Sai
B) Đúng

16)
Phát biểu nào dưới đây là đúng về các hàm tập hợp (aggregate functions)
(chọn 3)
A) Các hàm tập hợp tạo ra dữ liệu ở dạng tổng hợp
B) Cá
nshuong ns: 20)
Tìm ra phát biểu đúng về toàn vẹn tham chiếu (chọn 1)
A) Toàn vẹn tham chiếu đảm bảo khi giá trị của trường khóa bị thay đổi, tất cả các tham chiếu đến nó cũng được thay đổi theo
B) Toàn vẹn tham chiếu không đảm bảo tính nhất quán về giá trị của trường khóa trong các bảng
C) Toàn vẹn tham chiếu đảm bảo mối quan hệ giứa các bảng không bị mất khi thao tác trên các bản ghi của chúng

21)
Xác định phát biểu đúng về khóa chính (chọn 3)
A) Khóa chính có chức năng phân biệt từng bản ghi trong bảng
B) Khi đặt một trường là khóa chính, SQL Server 2000 kiểm tra xem liệu trường đó có chứa các giá trị trùng nhau hay không, các giá trị null được coi là hợp lệ.
C) Ràng buộc khóa chính có thể được thay đổi đc

Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s