Posted in WINFORM

Validation in Winform

/ Function to test for Positive Integers.
public bool IsNaturalNumber(String strNumber)
{
Regex objNotNaturalPattern=new Regex(“[^0-9]”);
Regex objNaturalPattern=new Regex(“0*[1-9][0-9]*”);
return !objNotNaturalPattern.IsMatch(strNumber) &&
objNaturalPattern.IsMatch(strNumber);
}


// Function to test for Positive Integers with zero inclusive
public bool IsWholeNumber(String strNumber)
{
Regex objNotWholePattern=new Regex(“[^0-9]”);
return !objNotWholePattern.IsMatch(strNumber);
}
// Function to Test for Integers both Positive & Negative
public bool IsInteger(String strNumber)
{
Regex objNotIntPattern=new Regex(“[^0-9-]”);
Regex objIntPattern=new Regex(“^-[0-9]+$|^[0-9]+$”);
return !objNotIntPattern.IsMatch(strNumber) && objIntPattern.IsMatch(strNumber);
}
// Function to Test for Positive Number both Integer & Real
public bool IsPositiveNumber(String strNumber)
{
Regex objNotPositivePattern=new Regex(“[^0-9.]”);
Regex objPositivePattern=new Regex(“^[.][0-9]+$|[0-9]*[.]*[0-9]+$”);
Regex objTwoDotPattern=new Regex(“[0-9]*[.][0-9]*[.][0-9]*”);
return !objNotPositivePattern.IsMatch(strNumber) &&
objPositivePattern.IsMatch(strNumber) &&
!objTwoDotPattern.IsMatch(strNumber);
}
// Function to test whether the string is valid number or not
public bool IsNumber(String strNumber)
{
Regex objNotNumberPattern=new Regex(“[^0-9.-]”);
Regex objTwoDotPattern=new Regex(“[0-9]*[.][0-9]*[.][0-9]*”);
Regex objTwoMinusPattern=new Regex(“[0-9]*[-][0-9]*[-][0-9]*”);
String strValidRealPattern=”^([-]|[.]|[-.]|[0-9])[0-9]*[.]*[0-9]+$”;
String strValidIntegerPattern=”^([-]|[0-9])[0-9]*$”;
Regex objNumberPattern =new Regex(“(” + strValidRealPattern +”)|(” + strValidIntegerPattern + “)”);
return !objNotNumberPattern.IsMatch(strNumber) &&
!objTwoDotPattern.IsMatch(strNumber) &&
!objTwoMinusPattern.IsMatch(strNumber) &&
objNumberPattern.IsMatch(strNumber);
}
// Function To test for Alphabets.
public bool IsAlpha(String strToCheck)
{
Regex objAlphaPattern=new Regex(“[^a-zA-Z]”);
return !objAlphaPattern.IsMatch(strToCheck);
}
// Function to Check for AlphaNumeric.
public bool IsAlphaNumeric(String strToCheck)
{
Regex objAlphaNumericPattern=new Regex(“[^a-zA-Z0-9]”);
return !objAlphaNumericPattern.IsMatch(strToCheck);
}

Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s