Posted in CF

Đề thi môn CF – số 3

1)

Các tính năng trong Windows 2000 profesional hỗ trợ (chọn 2 câu)

A) Đa nhiệm và đa xử lý .

B) Tích hợp với ADS

C) Dễ sử dụng.

D) Chỉ phù hợp với dạng domain.

2)

Phần mềm được phát triển cho một ứng dụng xác định được gọi là ______?

A) Phần mềm kế toán.

B) Phần mềm ứng dụng.

C) Phần mềm hệ thống.

D) Phần mềm sử dụng.

3)

Cổng Centronics được gọi là (chọn 2):

A) RS-232

B) Cổng song song

C) Cổng máy in

4)

Những câu nào dưới đây nói về phân vùng mở rộng là KHÔNG ĐÚNG?(Chọn 2)

A) Chỉ có thể gồm một ổ logic

B) Phân vùng khởi động có thể đặt trên đó.

C) Phân vùng hoạt động có thể được đặt trên đó

D) Phân vùng hệ thống không được đặt trên đó

5)

Hai mệnh đề nào dưới đây là đúng khi nói về phân vùng primary

A) Phân vùng primary không thể là phân vùng hoạt động.

B) Một phân vùng sơ cấp bất kỳ trên ổ cứng có thể được quy định như một phân vùng hoạt động.

C) Còn được biết đến như là phân vùng khởi động ban đầu (boot).

D) Còn được biết đến như là phân vùng gốc (root).

6)

Trong các lựa chọn sau, hai lựa chọn nào là điểm bất lợi của mô hình domain(Chọn 2)

A) Quản trị phức tạp.

B) Quản lý bảo mật phân tán.

C) Phức tạp trong việc chia sẻ tài nguyên.

D) Có thể trùng hợp tài khoản người dùng.

E) Không quản trị tập trung.

7)

Từ phiên bản Windows NT trở đi đều có 2 kiểu phân quyền là _____ và _____.

A) Phân quyền FTFS

B) Phân quyền NTFS

C) Phân quyền FAT

Mỗi tệp tin trong phân vùng NTFS có một danh sách điều khiển truy nhập(Access Control List)

A) Sai

B) Đúng

9)

Một ổ đĩa có thể được chia thành 4 phân vùng, nhưng cả 4 phân cùng đó đều không thể trở thành phân vùng sơ cấp được.

A) Đúng

B) Sai

10)

Hai câu nào trong số các câu sau là đúng khi nói về cấp quyền trong NTFS

A) Cấp quyền trong NTFS không hiệu quả khi người dùng đăng nhập cục bộ

B) Cấp quyền trong NTFS có thể xác lập cho cả tệp tin và thư mục

C) Cấp quyền trong NTFS có hiệu quả cả khi người dùng đăng nhập cục bộ

D) Cấp quyền trong NTFS chỉ có thể xác lập cho thư mục.

11)

Các máy trạm và máy chủ Web sử dụng giao thức HTTP để gửi và nhận các tài liệu siêu phương tiện

A) Sai

B) Đúng

12)

Bộ nhớ có thể được phân loại thành________ và ________

A) Bộ nhớ dữ liệu

B) Bộ nhớ thứ cấp

C) Bộ nhớ chính

D) Bộ nhớ nguồn

13)

Về bộ nhớ, hai mệnh đề nào trong số các mệnh đề sau liên quan đến primary memory là đúng:

A) Được xem như là tập hợp các đĩa hát xếp chồng lên nhau mà không có cái nào thực sự chạm vào nhau

B) Lưu trú trên bo mạch chủ

C) Còn được gọi là bộ nhớ trung tâm

D) Chỉ dùng để đọc các thao tác

14)

Những lợi thế của máy tính là: (3 lựa chọn)

A) Tốc độ

B) Khả năng phân biệt dữ liệu đúng và dữ liệu sai

C) Tính chính xác

D) Linh hoạt về mặt nhập dữ liệu đầu vào

E) Yêu cầu bảo dưỡng thường lệ.

15)

ALU là một mạch điện tử trong CPU đảm nhận chức năng thực hiện tất cả các phép toán số học và logic.

A) Sai

B) Đúng.

16)

Bốn quyền nào trong số các quyền dưới đây là các quyền chuẩn cho tệp tin trong NTFS

A) Add

B) Read

C) No Access

D) Full control

E) Change

17)

Ánh xạ đến một ổ đĩa được sử dụng để:(Chọn 1)

A) Truy cập thư mục trên máy tính tại chỗ chỉ khi thư mục đó được phép chia sẻ.

B) Truy cập tới thư mục trên máy tính ở xa mặc dù thư mục đó không được phép chia sẻ.

C) Truy cập tới thư mục trên máy tính ở xa chỉ khi thư mục đó được phép chia sẻ.

D) Truy cập thư mục trên máy tính tại chỗ thậm chí thư mục đó không được phép chia sẻ.

1

Thông tin là(Chọn 2)

A) Một tập hợp các sự kiện và các con số.

B) Luôn hữu ích.

C) Dữ liệu được tổ chức và sắp xếp.

D) Không được sử dụng nhiều.

19)

Cổng nào được sử dụng cho máy in(Chọn 1)

A) Cổng nối tiếp (Serial).

B) Song song (Parallel).

C) Trò chơi (Game)

20)

Quá trình chia logic một ổ đĩa cứng thành một số phần được gọi là ____.

A) Fragmentation

B) Disk mirroring

C) Marshalling

D) Partitioning

21)

Hai câu nào sau đây là đúng đối với file bị xóa?

A) Nếu file đó thuộc một thư mục đã xoá, Windows sẽ không khôi phục lại thư mục đó mà chỉ khôi phục lại file được chọn trong thư mục temp.

B) Nếu file hoặc thư mục bị xoá từ command line thì nó sẽ bị xoá vĩnh viễn và không thể khôi phục lại được nữa

C) Nếu file đó thuộc một thư mục đã xoá, Windows sẽ khôi phục lại thư mục và khôi phục lại file vào thư mục đó.

D) Nếu file hoặc thư mục bị xoá từ command line thì nó sẽ được đưa vào thư mục recycle bin và có thể được khôi phục lại.

22)

Windows 95 hỗ trợ ( chọn 2)

A) DFAT.

B) CDFS.

C) FAT.

D) NTFS.

23)

Khi một người dùng được thiết đặt phân quyền ‘Change’ file thì các quyền riêng biệt của người dùng này là:

A) RX

B) RWXD

C) RWD

D) XDW

24)

Tom là một domain user thuộc nhóm Kế toán và Bán hàng. Anh ta có phân quyền NTFS change trên thư mục Test trên server APT-DOM. Nhóm Kế toán và Bán hàng có quyền Change, No access, và chia sẻ trên thư mục Test. Lúc này, Tom có thể thực hiện những quyền nào khi truy cập từ xa vào thư mục Test?

A) Anh ta không thể xoá các thư mục con của thư mục Test.

B) Anh ta không thể thay đổi nội dung của thư mục Test.

C) Anh ta có thể thêm file vào thư mục đó.

D) Anh ta không thể đọc nội dung của thư mục Test.

25)

Loại phần mềm chú trọng đến hoạt động của máy tính, hiểu dữ liệu được người dùng đưa vào và đưa ra các lệnh xử lý dữ liệu để có được kết quả mong muốn được gọi là :

A) Phần mềm ứng dụng (Application software).

B) Phần mềm hệ thống (System software).

C) Bộ soạn thảo văn bản (Word processor).

26)

Tại sao giao thức lại được sử dụng?(Chọn 1)

A) Để kết nối các máy tính khác nhau.

B) Để chia sẻ tài nguyên trên mạng.

C) Để thiết lập phương thức giao tiếp giữa nhiều máy tính.

27)

Gwen là một nhà thiết kế của công ty Fabric. Cô ta cần làm việc trên nhiều ứng dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, cô ta thấy mệt mỏi và chán nản với công việc khởi động các chương trình khi cô cần đến nó. Cô ấy có thể làm gì để giải quyết vấn đề này? :

A) Cô ấy không nên sử dụng quá nhiều ứng dụng.

B) Cô ấy nên hoàn tất các công việc trên một ứng dụng, sau đó mới chuyển sang sử dụng ứng dụng khác.

C) Cô ấy có thể mở tất cả các ứng dụng, sau đó sử dụng các nút trên thanh taskbar để chuyển đổi giữa các chương trình.

D) Cô ấy chỉ có thể sử dụng một ứng dụng để xử lý tất cả các công việc của mình.

E) Cô ấy không thể làm gì để giải quyết vấn đề ấy.

2

Những thiết bị nào sau đây là của mạng không dây (wireless)? (chọn 3)

A) Cáp quang (Fiber cable)(F).

B) Tín hiệu hồng ngoại (Infrared signal).

C) Bộ thu (Receiver).

D) Bộ phát tín hiệu (Transmitter).

29)

Hãy xem xét các câu nói về Windows 2000 Professional sau đây:

Có thể được cấu hình thành một client của Windows 2000 Server.

Không được cấu hình để cung cấp tài nguyên trong một workgroup.

Nó hỗ trợ đa bộ xử lý

Windows Explorer được đặt trong mục Accessories.

Không cho phép hiệu chỉnh mã HTML được sử dụng để hiển thị một thư mục

Hãy chọn câu đúng:

A) 1, 2, 3, 4 và 5 đúng.

B) 1, 3 và 4 đúng

C) Chỉ có 1 và 2 là đúng.

D) 1, 2, 3 và 4 đúng.

E) Chỉ có 2 là sai.

F) Chỉ có 1 và 3 là đúng.

30)

Bốn sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau thuộc về dòng Windows 2000? (chọn 4)

A) Windows 2000 Professional Web Server

B) Windows 2000 Professional

C) Windows 2000 Advanced Server

D) Windows 2000 Server

E) Windows 2000 Data Center Server

F) Windows 2000 Professional Server

31)

Hãy xem xét những câu nói về các đặc tính của Windows 2000 Profesional:

Nó hỗ trợ mức ưu tiên trong xử lý đa nhiệm

Nó không hỗ trợ khả năng truy cập từ xa.

Câu nào sau đây là đúng?

A) Cả 2 câu đều đúng.

B) Câu 1 sai, câu 2 đúng.

C) Cả 2 câu đều sai.

D) Câu 1 đúng, câu 2 sai

32)

Những câu nào nói về partition sơ cấp sau đây là đúng? (chọn 3)

A) Nếu có nhiều ổ đĩa cứng thì có thể có nhiều hơn 1 partition hoạt động

B) Chỉ có duy nhất một partition sơ cấp hoạt động..

C) Một partition sơ cấp đang hoạt động thì không thể ngưng hoạt động (inactive) được.

D) Hệ điều hành được tải về từ partition sơ cấp đang hoạt động (active primary partition).

E) Dù có nhiều ổ đĩa cứng thì cũng không thể có nhiều hơn 1 partition hoạt động .

Dap an

1 AC

2 B

3 BC

4 AC

5 BC

6 AC

7 BC

8 B

9 B

10 BC

11 B

12 BC

13 BC

14 ACD

15 B

16 BCDE

17 C

18 BC

19 B

20 D

21 BC

22 BC

23 B

24 B

25 B

26 C

27 C

28 BCD

29 B

30 BCDE

31 D

32 ABD

Advertisements

Tác giả:

Thích thì chiều sao phải xoắn :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s