RSS

Category Archives: WINFORM

Bài viết về môn Winform

Đề thi thử môn Winform

Đề bài nè: Practical Test

Bài chữa post sau nhá

 

 

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 25, 2011 in WINFORM

 

Thẻ:

Đóng gói ứng dụng bằng Visual Studio 2005

Phần 1:

1. Giới thiệu:

- Có một thời trước đây , đa số máy tính người dùng có một thời kỳ khủng hoảng trong việc cài đặt ứng dụng Windows . Ví dụ , khi bạn cài đặt 1 version mới của 1 ứng dụng nào đó hay 1 ứng dụng không liên quan gì tới 1 ứng dụng đã cài trong máy của bạn , quá trình cài đặt sẽ copy version của dlls vào thư mục hệ thống và thay đổi thiết lập trong registry . Quá trình cài đặt này có thể gây nguy hiểm ứng

Read the rest of this entry »

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 23, 2011 in WINFORM

 

Thẻ: , ,

Video hướng dẫn sử dụng listView trong WinForm

Link : http://www.mediafire.com/?3ytygxnrydz

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 22, 2011 in WINFORM

 

Video hướng dẫn truyền tham số cho Crystal Report

Trong quá trình tạo report có thể bạn vấp phải vấn đề này . Ví dụ mỗi lần lập Report thì tên Công ty là khác nhau . Trong phần này Neo cũng hướng dẫn luôn việc truyền tham số từ form này qua form khác bằng properties.

Link: http://www.mediafire.com/?f2rz2tdxnim

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 22, 2011 in WINFORM

 

Video hướng dẫn kết nối đến CSDL trong WinForm

- Kết nối đến SQL Server.
– Kết nối đến mdf file.
– Kết nối đến Access file.

Link : http://www.mediafire.com/?zqpxmenvxdh

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 22, 2011 in WINFORM

 

Video hướng dẫn liên kết 2 Form dùng delegate

Link: http://www.mediafire.com/?ogg4nfytyzn

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 22, 2011 in WINFORM

 

Video hướng dẫn phân quyền người dùng trong chương trình winform

Link : http://www.mediafire.com/?tjzgjtoz2ym

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 22, 2011 in WINFORM

 

Video hướng dẫn viết phần Quản lý người dùng

Ở phần này bao gồm các chức năng Thêm , Xóa , Sửa , Tìm kiếm trên CSDL.

Link : http://www.mediafire.com/?lr2mn0np9jl

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 22, 2011 in WINFORM

 

Thẻ:

Video hướng dẫn viết phần đăng nhập (Login) trên winform

Link down:http://www.mediafire.com/?yqgntinnmog

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 22, 2011 in WINFORM

 

Thẻ: ,

Validation in Winform

/ Function to test for Positive Integers.
public bool IsNaturalNumber(String strNumber)
{
Regex objNotNaturalPattern=new Regex(“[^0-9]“);
Regex objNaturalPattern=new Regex(“0*[1-9][0-9]*”);
return !objNotNaturalPattern.IsMatch(strNumber) &&
objNaturalPattern.IsMatch(strNumber);
}

Read the rest of this entry »

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 22, 2011 in WINFORM

 

Thẻ: ,

Sử dụng Regular Expression trong C# và .NET

Mô tả:
RE là một ngôn ngữ cực mạnh dùng mô tả văn bản cũng như thao tác trên văn bản. Một RE thường được ứng dụng lên một chuỗi, nghĩa là lên một nhóm ký tự.
Chẳng hạn, ta có chuỗi sau:

Trích dẫn:

Mot, Hai, Ba, Bon.

Read the rest of this entry »

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 22, 2011 in WINFORM

 

Thẻ: , ,

Tài liệu hay về Wíndows forms with C#

Đây là tài liệu rất hay vê WinForm. Mọi người down về xem nhé!
Tài liệu này bằng T.A: http://www.mediafire.com/?nzwwtt40jn2

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Sáu 22, 2011 in WINFORM

 

Thẻ: ,

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.